1. I allmänhet

1.1 Denna sekretesspolicy ("Integritetspolicy") beskriver hur Best Forever ("Best Forever", "us", "our", "we") samlar in och bearbetar information om dig.

1.2 Sekretesspolicyn gäller för personuppgifter som du skickar till oss eller som vi samlar in via Best Forever's Skandinaviska och europeiska webbplatser.

1.3 Best Forever är datakontrollanten för dina personuppgifter. Alla förfrågningar med Best Forever kan göras via kontaktuppgifterna i avsnittet. 7:e

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, för vilken syfte och rättslig grund för behandlingen

2.1 När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, till exempel vilken webbläsartyp du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

  • 2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive ommålning via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska tjäna våra intressen för att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.

  • 2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU: s personuppgifter. 1, punkt f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​på webbplatsen samlar vi in ​​den information du själv tillhandahåller, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerat, leveransförfrågningar och information om IP-adressen från vilken ordern placerades.

  • 2.2.1 Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna hantera dina rättigheter att återvända och annonsera. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla lagstadgade krav, inklusive redovisning och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för syftet och för att skydda vårt intresse för att förebygga bedrägerier.

  • 2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU: s personuppgifter. 1 (b), (c) och (f).

2.3 2.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om ditt namn, e-postadress, födelsedatum, postnummer, stad, land och eventuellt mobilnummer.

  • 2.3.1 Syftet är att skydda vårt intresse för att leverera nyhetsbrev till dig.

  • 2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-art. 1, punkt f.

3. Mottagare av personlig information

3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer och specifika leveransförfrågningar kommer att överlämnas till PostNord, GLS eller en transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte är lager kan nämnda information lämnas till tillverkaren eller säljaren av den berörda produkten, som i sådant fall kommer att leverera varorna.

3.2 Information kan lämnas till externa partners som behandlar informationen för våra räkning. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift och förbättringar av webbplatsen, distribution av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive ommålning, och för din bedömning av vårt företag och produkter. Bland annat tillhandahålls information om ditt namn och e-post till TrustPilot så att för våra räkning en inbjudan att utvärdera oss på TrustPilot-webbplatsen kan skickas. Om du väljer att göra en granskning kommer TrustPilot att vara datakontrollant för den information som tillhandahålls. Dessa företag är databehandlare och enligt våra instruktioner och processdata som vi ansvarar för. Dataprocessorerna får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss,och är föremål för sekretess. Vi har ingått skriftliga avtal om databehandling med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för våra räkning.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v / Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till Förenta staterna säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-USA: s sekretesssköld, jfr. EU: s typ av personuppgiftsförordning. 45:e

4. Dina rättigheter

4.1 För att skapa öppenhet om behandlingen av din information måste vi som en databehandlare informera dig om dina rättigheter.

4.2 Insynsrätt

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära information från oss, bland annat vilken information vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information, om någon. samt information om var informationen kom ifrån.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information måste du skicka en skriftlig begäran till info@bestforever.dk. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är personen du låtsas vara.

4.3 Rätten till rättelse

4.3.1 Du har rätt att ha felaktig personlig information om dig själv korrigerad av oss. Om du blir medveten om att det finns ett fel i den information vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras.

4.4 Rätten att radera

4.4.1 I vissa fall har du rätt att ta bort alla eller några av dina personuppgifter av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund att fortsätta behandla. I den utsträckning som fortsatt behandling av din information är nödvändig, till exempel för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter, eller för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till lagring, till exempel om du tror att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 I vissa fall har du rätt att ha personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, tillhandahållna i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan datakontrollant.

4.7 Rätten att invända

4.7.1 Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profileringen som görs för att rikta in vår direkta marknadsföring.

4.7.2 Du har också rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi åtar oss på grundval av våra berättigade intressen, jfr. sektion. 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att dra tillbaka samtycke

4.8.1 Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke, vänligen kontakta oss på info@bestforever.dk.

4.9 Rätten att klaga

4.9.1 Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan bland annat lämnas in på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.

5. Radera personuppgifter

5.1 Information som samlas in om din användning av webbplatsen, jfr. sektion. 2,1. kommer att raderas senast när du inte har använt webbplatsen på två år.

5.2 Information som samlas in i samband med ditt prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt nyhetsbrevets samtycke dras tillbaka, såvida vi inte har någon annan grund för att behandla informationen.

5.3 Information som samlas in i samband med köp du gjort på webbplatsen, jfr. sektion. 2.2 raderas som regel tre år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Information kan emellertid lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt att juridiska krav fastställs, verkställs eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Redovisningsmaterial förvaras i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i redovisningslagen.

6. Säkerhet

6.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter och mot kunskap eller missbruk av obehöriga personer.

6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

7. Kontaktinformation

7.1 Best Forever är databehandlaren för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

7.2 Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i klausul 4, vänligen kontakta:


Best Forever
Vesterbrogade 74
1620 Köpenhamn V

Tel. nr .: 73 70 75 09
E-post: info@bestforever.dk

8. Ändringar av sekretesspolicyn

8.1 Vi kommer kontinuerligt att uppdatera vår integritetspolicy och du kommer alltid att kunna hitta den senaste versionen på webbplatsen under "Information" - "Sekretesspolicy".

9. Versioner

Detta är version 1.0 av Best Forevers sekretesspolicy daterad 01.05.2018